Transkrypcje nagrań - szybko, tanio, profesjonalnie

Gama usług, które oferujemy jest bardzo szeroka. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wykonujemy transkrypcje nagrań na potrzeby:
- transkrypcje biznesowe – nagrywanie spotkań ułatwia sporządzanie notatek, raportów, jest idealnym materiałem do sporządzania protokołów ze spotkań.
- transkrypcje marketingowe – specjalizujemy się zarówno w wykonywaniu transkrypcji FGI jak i IDI.
- transkrypcje sądowe – wykonujemy transkrypcje z posiedzeń rozpraw sądowych, a także wykonujemy transkrypcje nagrań, które często wykorzystywane są jako dowody w sądach.
- transkrypcje prasowe – nagrywane wywiady, z których następnie tworzymy transkrypcje wykorzystywane są w różnych mediach.
- transkrypcje naukowe – współpracujemy z uczelniami, a także studentami i doktorantami i na ich potrzeby tworzymy transkrypcje wywiadów.

Ze względu na zróżnicowanie klientów oferujemy różne typy transkrypcji:

- Transkrypcja standardowa – która polega na dokładnym spisaniu, jednak z pominięciem odgłosów dodatkowych, przerywników, powtórzeń, zająknięć. Otrzymana transkrypcja jest niezwykle przejrzysta, czytelna, pozbawiona błędów ortograficznych, interpunkcyjnych.
- Transkrypcja wierna – jest to odtworzenie słowo po słowie, zawierająca wszystkie powtórzenia, odgłosy, zająknięcia, z tej opcji najczęściej korzystają klienci realizujący projekty naukowe, badawcze, a także na potrzeby sądowe.

Kluczem do wykonania dobrej transkrypcji jest otrzymanie jak „najczystszego” nagrania, to pozwala na otrzymanie transkrypcji w dowolnie wybranej wersji: zarówno transkrypcji standardowej jak i wiernej, co przy gorszej jakości nagrania może w niektórych przypadkach wykluczyć którąś wersję.

Oczywiście nagrania na którym pojawiają się dodatkowe odgłosy, szumy, trzaski również są przez nas realizowane, przy czym po zapoznaniu się z materiałem dźwiękowym kontaktujemy się z klientem, aby ustalić i potwierdzić którą wersję transkrypcji uda nam się wykonać. Zastrzegamy sobie jednak możliwość odmówienia przyjęcia zlecenia do realizacji ze względu na bardzo złą jakość nagrania.

Oprócz transkrypcji nagrań zajmujemy się również szeroko pojętym przepisywaniem. Oferujemy przepisywanie:
- Dokumentów,
- Protokołów.
- Książek.
- Starodruków.
- Rękopisów.
- Arkuszy Excel
… i wiele innych.

Skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy i dopasujemy ofertę właśnie do Ciebie.

Wykonujemy: transkrypcja nagrań, transkrypcja wywiadów Warszawa, transkrypcja rozprawy sądowej, czyli tak zwana transkrypcje sądowa a także przepisywanie prac, tekstów, przepisywanie rękopisu, maszynopisu, przepisywanie nagrania. Zapraszamy do współpracy.